O namaPonudaReferenceKontakt
MARKETING PONUDA
U skladu sa savremenim trendovima preduzeće “BEL”, saglasno našoj osnovnoj djelatnosti, nudi zainteresovanim kompanijama i mogućnost reklamiranja preko dva osnovna medija: reklamni pano i reklamna čaša.
Prezentacija reklame na panoima

 

Marketing pano je mreža reklamnih panoa preko kojih je moguće doprijeti do praktično svih ciljnih grupa potrošača ili klijenata. Panoi na samouslužnim i drugim automatima uglavnom se nalaze na najboljim vidnim i posjećenim lokacijama i zato su interesantni za oglašavanje. To su javne ustanove, aerodromi, autobuske stanice, bolnice, domovi zdravlja, poslovni prostori, srednje i visoke škole, sportske dvorane itd. lokacije gdje ljudi rade, druže se, ili masovno prolaze i zaustavljaju se da popiju kafu, sok ili pojedu desert.

Reklamni pano se nalazi na vrhu automata, zbog čega je posebno uočljiv. Populacija koja kupuje na automatima je raznovrstna, po pririodi moderna, aktivna i mobilna, a zajednička osobina je: kupac je i potrošač. Pored toga na svakoj lokaciji prepoznajemo ciljnu populaciju i broj korisnika.

opširnije

Prezentacija reklame na čašama

 

 

Reklamna čaša je novI reklamni medij u Crnoj Gori, koja omogućava reklamiranje na čašama za samouslužne automate za tople i hladne napitke.

Medij nudi mogućnost reklamiranja unutar poslovnog prostora, u javnim ustanovama, domovima zdravlja, poslovnim zgradama, srednjim školama, fakultetima, sportskim dvoranama, itd., ustvari svuda gdje je masovna frekvencija ljudi i gdje se ljudi zadržavaju da popiju kafu ili topli napitak sa samoslužnog automata.

Uspjeh komunikacija preko reklamne čaše je u tome, da reklamnu poruku prima prava osoba, u pravom trenutku i po povoljnoj cijeni. Svaka upotrijebljena čaša je kontakt sa potrošačem. Broj kontakata je apsolutno mjerljiv (100.000 čaša–100.000 kontakata). Korišćenjem čaše utiče se na 85% nivo prepoznavanja reklamirane robne marke ili usluge. Ova vrsta reklame omogućava prodor na veliki broj mikrolokacija. Kontakt potrošača je uspostavljen preko čaše. Ovakav način oglašavanja u inostranstvu je hit i dokaz praktičnog reklamiranja.

opširnije

 • Samouslužni automati
  Lavazza Blue
 • Automat za tople napitke
  Bianchi LEI-400
 • Automat za tople napitke
  Antares Base
 • Automat za hladne napitke i snack
  Bianchi BVM 671
 • Automat za tople napitke
  Bianchi Iris
 • Kombinovani automat
  Saeco combi snack
 • Automat za tople napitke
  Bianchi BVM 971
O nama Djelatnost misija Organizacija i mreza ponuda Iznajmljivanje prodaja servis cjenovnik marketing reference strateska partnerstva mreza korisnika kontakt